Behoud

Behoud

Een veel gehoorde reden om over te stappen naar bijvoorbeeld een online aanbieder van verzekeringen is 'ik hoor of zie mijn tussenpersoon nooit'. Dus waarom zou ik nog via hem of haar verzekerd blijven als ik het ook zelf online kan regelen. Daarin wordt vaak vergeten dat er online geen advies wordt gegeven en de klant dus achteraf voor vervelende consequenties kan komen te staan bij bijvoorbeeld een schade of bij een verhuizing dat de hypotheek niet verhuisbaar blijkt te zijn. Zo zijn er tal van voorbeelden te noemen die wij in een gesprek met uw klant aangeven hoe en op welke wijze u als tussenpersoon toch meerwaarde creëert voor de klant.

En hoe fijn is het als uw klant in haar of zijn kennissenkring aan kan geven, "mijn tussenpersoon contact mij wél elk jaar of er nog veranderingen of wijzigingen benodigd zijn in mijn financiële huishouding."